Instalacje, systemy alarmowe

Nasza firma oferuje profesjonalne systemy alarmowe. Systemy takich firm jak: Satel, Siemens, Bosch, Ropam, Dsc, które nadają się do domów jednorodzinnych, obiektów przesłowych oraz punktów handlowo usługowych. Systremy proponowane przez naszą firmę odpowiadają wymogom klasy S (poniżej znajduje się opis klas według polskiej normy PN-93/E-08390).

systemy_alarmowe.jpg

 

Klasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych

Klasy A - popularna, normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie wymagana ochrona przeciw sabotażowa.

Klasa B - standardowa. Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólno dostępnymi, narzędziami, muszą posiadać ochronę przeciw sabotażową, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 30 sekund.

Klasa C - profesionalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złozonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciw sabotażową, podwyższoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centrale pod wzgledem przerwy i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 20 sekund.

Klasa S - specjalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronnę przeciwsabotażową, podwyższoną odporność na zkłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny byc kontrolowane przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności