Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne, które wykonujemy są to pomiary okresowe, kontrolne, odbiorcze instalacji elektrycznych. Celem pomiarów jest sprawdzenie skuteczności działania zastosowanych aparatów i urządzeń zabezpieczających pod kątem zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz przeciwpożarowych. Administratorzy oraz właściciele budynków zobligowani są do okresowego wykonywania wyżej wymienionych pomiarów.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności